Inloophuis De Brug

Inloophuis De Brug is het diaconale gezicht van de Hervormde Gemeente Delfshaven en de plaats waar wij als kerkelijke gemeente in de wijk present zijn. In de Brug willen we een helper zijn voor hen die geen helper hebben. Onze kernwaarden zijn barmhartigheid, gerechtigheid, dienstbaarheid en integriteit. Wij zijn een lokale gemeenschap van en voor mensen die in een sociaal isolement verkeren en bij ons deel uit maken van een netwerk dat naar hen omziet. We stimuleren elkaar om mee te doen, anderen erbij te halen en zo een dynamische gemeenschap te zijn.

De Brug heeft de functie van een huiskamer waarin voor iedereen tijd en ruimte is voor ontmoeting. Daarnaast bieden we praktische en maatschappelijke hulp waarbij we uitgaan van de behoefte die er is bij de mensen.

De Brug is een plek waar je over God hoort, waar je in gesprek kunt gaan over levensvragen.