Klachtenregeling

Klachtenregeling – Inloophuis De Brug

Heb je een klacht over:

 • Hoe iemand van ons zich naar jou toe heeft gedragen
 • Iets wat door iemand van ons tegen jou is gezegd
 • Hoe je door ons bent geholpen?

Probeer het dan eerst samen met die persoon op te lossen. Het kan dat die persoon niet weet dat hij jou heeft gekwetst.

Door er samen over te praten kan die ander zijn gedrag al veranderen. 

Lukt dat niet of helpt dat niet?

Laat het weten aan de coördinator (Margreet Heij) of de vertrouwenspersoon (Gerarda Herrewijnen).

Dan kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen en hoe we kunnen zorgen dat zoiets niet nog een keer gebeurt. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we er op een goede manier kunnen zijn voor mensen die bij ons aankloppen.

Hoe korter het is geleden, hoe beter we erop in kunnen gaan. Maar we gaan in elk geval met je in gesprek. 

Hieronder lees je hoe je je klacht kunt indienen en hoe wij er dan mee omgaan:  

Hoe dien je je klacht in? 

 • Je kunt je klacht e-mailen naar Gerarda Herrewijnen, gerardaherrewijnen@kpnplanet.nl
 • Je kunt je klacht ook telefonisch melden: 06 48424684 ( Gerarda Herrewijnen)

Laat ons hierbij weten hoe we contact met je kunnen opnemen.  

Wanneer krijg je een reactie?  

 • Je krijgt binnen maximaal 5 werkdagen per e-mail of per post een ontvangstbevestiging van je klacht.   
 • Je krijgt binnen vier weken schriftelijk een inhoudelijke reactie op je klacht.   

Hoe behandelen we je klacht?  

 • We onderzoeken je klacht. Dat betekent dat we nagaan wat er aan de hand is. De persoon die de klacht behandelt, is zelf niet betrokken bij de zaken waar je over klaagt.
 • We kijken eerst of we samen met jou tot een goede oplossing kunnen komen.
 • Als dat niet kan, sturen we de klacht naar de persoon waarover de klacht gaat en vragen deze persoon om een reactie. 
 • Als dat nodig is, vragen we je eerst om een toelichting. Daarvan maken we een verslag. Dat sturen we eerst naar jou zodat je kunt zeggen of het zo klopt. 
 • En als we informatie van derden nodig hebben, vragen we je vooraf om toestemming We informeren je schriftelijk over de uitkomst. Ook laten we weten welke (eventuele)

maatregelen we hebben genomen of gaan nemen. 

En verder:  

 • Alle klachten behandelen we vertrouwelijk.  
 • De klacht wordt gemeld aan het bestuur als dat niet zelf betrokken was bij de afhandeling.
 • We leggen klachten vast om ervan te kunnen leren. We noteren waar het over gaat en hoe het is opgelost.