Gedragscode – Inloophuis De BrugIn onze organisatie werken beroepskrachten en vrijwilligers samen. Zij hebben hierin persoonlijk 
contact met mensen die kwetsbaar zijn. We willen ervoor zorgen dat onze bezoekers, maar ook de vrijwilligers en beroepskrachten zich veilig voelen. Dit kan alleen als iedereen elkaar in zijn/haar 
waarde laat en elkaar met respect behandelt. Daarom vinden we het belangrijk duidelijke regels te hanteren over hoe we met elkaar omgaan. Ongewenst gedrag kan immers behoorlijk ingrijpende 
gevolgen hebben. Dit betekent dat wij binnen onze organisatie alle vormen van ongelijkwaardige 
behandeling ontoelaatbaar vinden. Hieronder vallen agressie en geweld (psychisch/fysiek), 
seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, pesten, discriminatie, 
machtsmisbruik of financiële uitbuiting.  

 

Zo gaan we met elkaar om:  

1) Accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is.   

2) Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.   

3) Dring bij een hulpvrager niet verder door in het privéleven dan nodig is om de gevraagde hulp te  

bieden. Maak op geen enkele wijze misbruik van je (machts)positie.  

4) Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet aan als die dat niet wil.  

5) Scheld niet en maak geen vervelende opmerkingen.   

6) Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk  

leven of uiterlijk.  

7) Wees vriendelijk voor elkaar: Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn, maar ‘gewoon’ aardig  

zijn is een kleine moeite.  

8) Praat mét iemand en niet over iemand. Bespreek een probleem met de persoon in kwestie en  

probeer er samen uit te komen. Ga niet roddelen.  

9) Als iemand je hindert of lastigvalt, vraag hem/haar dan hiermee te stoppen. Als dat niet helpt,  

vraag dan om hulp.   

 

Wat moet je doen bij ongewenst gedrag?  

10)     Als je merkt dat je ergens geen goed gevoel bij hebt, durf het dan te benoemen.  

11)     Bespreek dit met de persoon in kwestie.  

12)    Als dat niet kan of niet lukt, bespreek het dan met de coördinator.  

13)    Als dit ook niet lukt, richt je dan tot de vertrouwenspersoon mevr. Gerarda Herrewijnen, per email 

           bereikbaar via gerardaherrewijnen@kpnplanet.nl. Die kan jou ondersteunen en adviseren hoe te handelen.   


Zie ook het klachtenreglement van ons Inloophuis, link.o.